Disclaimer

De Nationale Tijdschriftenbon is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van MEDIAKIOSK B.V.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever van de Nationale Tijdschriftenbon is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de Nationale Tijdschriftenbon op enigerlei wijze te verspreiden.

De Nationale Tijdschriftenbon besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op deze site, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke onjuistheden op deze website.

MEDIAKIOSK B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden op deze site.